[Rozmiar: 11674 bajtów] [Rozmiar: 111852 bajtów] [Rozmiar: 459 bajtów]

Aktualności Historia Patron Galeria Kontakt
Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Koncepcja pracy
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Podręczniki dla klasy I
Wykaz podręczników
Deklaracja wyboru języka
Oświadczenie rodzica
Regulamin hali sportowej

Projekty edukacyjne
Informacje dla rodziców
Zasady realizacji
Załączniki
Baza tematów

Dla uczniów klas III
Terminy rekrutacji
Szkoły ponadgimnazjalne

OGŁOSZENIE

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłaty za wynajem hali i boiska sportowego:
Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielsku-Białej
nr: 47 8111 0009 2001 0031 5742 0002KONKURS NA LOGO ERASMUS PLUS

Ogłaszamy konkurs na logo projektu realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus plus zatytułowanego „Od przyjaźni do wzajemnej nauki”. Projekt realizowany będzie w naszym gimnazjum we współpracy ze szkołą z Kisújszállás (Węgry) oraz gimnazjami z Dankowic i Wilamowic.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) projektu.

Logo wykorzystywane będzie przez szkołę w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych.

Etap szkolny konkursu trwa do 14.10.2016r.

Zwycięskie prace będą reprezentować naszą szkołę w drugim etapie konkursu, który zostanie rozstrzygnięty na spotkaniu koordynatorów projektu w Kisújszállás (27.10.2016r.).

Prace mogą być wykonane w wersji papierowej (format A4) lub elektronicznej. Projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej. Logo powinno być czytelne, łatwe do zapamiętania, musi odzwierciedlać/symbolizować następujące słowa: przyjaźń polsko-węgierska, przedsiębiorczość, współpraca, wspólne przedsięwzięcia. Może też nawiązywać do tytułu projektu i krajów oraz miejscowości w nim uczestniczących.

Prace należy dostarczać do p. Joanny Kubicy (wersja papierowa) lub przesyłać na adres: joanna.kubica@op.plPROJEKT ERASMUS PLUS

Od pierwszego września 2016r. wraz z węgierskimi partnerami będziemy realizować projekt Erasmus+. Tytuł naszego projektu „Od przyjaźni do wzajemnej nauki. Nowego typu współpraca pomiędzy szkołami średnimi Kisújszállás i Pisarzowice, w interesie rozwoju szkolnictwa”. Nasze wspólne przedsięwzięcie to uhonorowanie dziesięcioletniej współpracy szkół gmin partnerskich Wilamowice i Kisújszállás.

Pierwsze spotkania odbyły się w gronie władz samorządowych i dyrektorów zaprzyjaźnionych gmin (2007r.). Stronę polską reprezentowali pan burmistrz Marian Trela, pan wiceburmistrz Eugeniusz Bilczewski, pani dyrektor Gimnazjum w Dankowicach Dorota Foltan, pan dyrektor Gimnazjum w Wilamowicach Stanisław Jonkisz, pan dyrektor Gimnazjum w Pisarzowicach Maciej Żarski, stronę węgierską reprezentowali polgármester (burmistrz) István Kecze i Tamás Szabó dyrektor Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola es Kollégium. Była to doskonała okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. Z czasem stała się trwałą przyjaźnią.

Od 2008 roku trwa polsko-węgierska wymiana młodzieży. Co roku my gościmy u naszych węgierskich przyjaciół, a delegacja młodzieży z Kisújszállás przyjeżdża do nas. Do dnia dzisiejszego w wymianie wzięło udział ponad 700 uczniów polskich i węgierskich. Zarówno Polacy, jak i Węgrzy starają się pokazać to, co u siebie mają najpiękniejszego. Nasi uczniowie zwiedzają muzea, zabytki miasta, ale przede wszystkim poznają ludzi. Rozpoczynając współpracę założyliśmy, że naszym nadrzędnym celem będzie propagowanie na Węgrzech i w Polsce kultury, obyczajów, tradycji, historii ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych korzeni historycznych.
Dla nas, dyrektorów nie bez znaczenia było tworzenie platformy wymiany doświadczeń wychowawczych, pedagogicznych i organizacyjnych pomiędzy nauczycielami i dyrektorami polskimi i węgierskimi. Zakładaliśmy, iż fundamentem naszej współpracy będzie propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, poczucia dumy z przynależności do narodu, szacunku dla polskiej i węgierskiej historii, kultury, tradycji poprzez tworzenie klimatu tolerancji. Ważne było propagowanie nauki języków obcych. Już teraz widzimy, że odnieśliśmy sukces - nasi uczniowie i nauczyciele znaleźli po obydwu stronach Karpat przyjaciół.
Przyjaźnie te nie kończą się po przyjeździe do ojczyzny. One trwają i to nie tylko dzięki mediom społecznościowym (np. facebook,) ale trwają i zmieniają się w odwiedziny polskich i węgierskich rodzin. By uhonorować naszych przyjaciół węgierskich i nasz projekt wymiany młodzieży miast partnerskich Wilamowic i Kisújszállás podjęliśmy starania o odznaczenie panów Mariana Treli, Istvána Kecze i Tamása Szabó Medalami Komisji Edukacji Narodowej. To najwyższe oświatowe wyróżnienie nadawane jest osobom, które swą postawą przyczyniły się do rozwoju polskiej oświaty. Medale przyznane przez panią minister Joannę Kluzik-Rostkowską wręczył naszym węgierskim przyjaciołom i panu burmistrzowi wicewojewoda Mirosław Szemla. Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 12 listopada 2015 r.
Ufamy, że nasz projekt „Od przyjaźni do wzajemnej nauki. Nowego typu współpraca pomiędzy szkołami średnimi Kisújszállás i Pisarzowice, w interesie rozwoju szkolnictwa” pogłębi nawiązane przyjaźnie, a w przyszłości będzie namacalnym dowodem, że przyjaźń i współpraca Polaków i Węgrów to teraźniejszość a nie tylko przeszłość, którą odnajdujemy w starych przysłowiach – Jak świat światem Polak zawsze Węgrowi bratem.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
mgr Maciej ŻarskiWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, REPREZENTANTÓW NA SEJMIK DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ NA OPIEKUNA SAMORZĄDU

We wtorek, 20. 09. 2016 r. odbyły się wybory szkolne w wyniku, których przewodniczącą została Wioletta Więzik, zastępcą – Agnieszka Wysogląd, skarbnikiem – Aleksandra Tatoń, a sekretarzem – Justyna Kubica.

Natomiast reprezentantami na Sejmik Dzieci i Młodzieży zostały:
• Zuzanna Kierpiec
• Julia Głąbek
• Natalia Mączka
• Angelika Jamroz

Uczniowie wybrali na opiekunów Samorządu Uczniowskiego – pana Bogdana Kubicę i panią Annę Torbiak, natomiast reprezentantami do sejmiku będzie zajmować się pan Bartłomiej Wieteska.UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Już zwyczajowo rozpoczynamy rok szkolny mszą świętą, a następnie spotykamy się w Wiejskim Domu Kultury.
Jeszcze tak niedawno staliśmy tu, aby podziękować a przede wszystkim życzyć sobie udanego wypoczynku. Teraz spotykamy się, żeby rozpocząć nowy rok w szkole. Wracamy po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszego zdobywania wiedzy. Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez pisarza i duchownego Phila Brosmansa:

Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo

i takiego bogactwa życzymy wam jak najwięcej.O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaprasza uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016 / 2017 w dniu 1 września 2016r. Inaugurację roku szkolnego rozpoczynamy mszą świętą w kościele parafialnym w Pisarzowicach o godz. 800. O godz. 900 odbędzie się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w WDK w Pisarzowicach.

Proszę uczniów klas I i II o zabranie toreb lub plecaków na podręczniki szkolne.

Kursy autobusu z Hecznarowic w tym dniu:

PRZYWÓZ: godz. 730
ODWÓZ: godz. 1115
ARCHIWUM


Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2012/2013
Szkoła partnerska
Wywiad z M. Żarskim
Współpraca

Nabór
Zgłoszenie
Terminy rekrutacji
Uchwała XVI/121/15
Lista uczniów klasy I

Z galerii zdjęć