E-NAUCZANIE INFORMATYKA, TECHNIKA I EdB


Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

Tydzień 5

Tydzień 6

  • Samodzielna praca na lekcji

Tydzień 7

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12-13

Tydzień 14

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

Tydzień 5

Tydzień 6-7

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12-13

Tydzień 14

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3-4

Tydzień 5

Tydzień 6

Tydzień 7

  • Samodzielna praca na lekcji

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12-14

Tydzień 1-2

Tydzień 3

Tydzień 4

Tydzień 5

Tydzień 6

Tydzień 7

  • Samodzielna praca na lekcji

Tydzień 8-9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12-14

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3-4

Tydzień 5

Tydzień 6-7

Tydzień 8-9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12

Tydzień 13

  • Egzamin ósmoklasisty

Tydzień 14


Klasa 5 technika Klasa 6 technika Klasa 8 EdB

Tydzień 1

Tydzień 2-3

Tydzień 4

Tydzień 5-6

Tydzień 7

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12

Tydzień 13-14

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3-4

Tydzień 5-6

Tydzień 7

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12

Tydzień 13

Tydzień 14

Tydzień 1-2

Tydzień 3

Tydzień 4

Tydzień 5

Tydzień 6

  • Święto Pracy

Tydzień 7

Tydzień 8

Tydzień 9

  • Pierwsza Pomoc - test wiedzy

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12

Tydzień 13

Tydzień 14

  • Zakończenie roku szkolnego