[Rozmiar: 11674 bajtów] [Rozmiar: 111852 bajtów] [Rozmiar: 459 bajtów]

Aktualności Historia Patron Galeria Kontakt
Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Program profilaktyki
Wykaz podręczników
Deklaracja wyboru języka
Oświadczenie rodzica

Projekty edukacyjne
Informacje dla rodziców
Zasady realizacji
Załączniki
Baza tematów

Dla uczniów klas III
Ważne terminy
Szkoły ponadgimnazjalne
Zasady rekrutacji śląsk Zasady rekrutacji małopolska


Historia Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pisarzowicach


Zgodnie z założeniami reformy oświatowej 1 września 1999r.powołano do istnienia Gimnazjum w Pisarzowicach, pod dyrekcją mgr inż. Haliny Fajfer. Dwie pierwsze klasy znalazły wychowawców w osobach mgr Henryki Faber i mgra Andrzeja Czekaja, wkrótce po trzech latach szkolne mury opuściło już 59 absolwentów, którzy kontynuowali naukę głównie w bielskich szkołach. Spora grupa kończy w 2010 i 2011 r. studia wyższe i będzie się legitymować dyplomami inżyniera, filologa, ekonomisty, menagera, nauczyciela czy lekarza. Nieliczni zaś założyli już swoje rodziny i dochowali się potomstwa. Do czerwca 2009 roku, a więc po dziesięciu latach , gimnazjum ukończyło 552 uczniów. Może ono zanotować do tej pory liczne sukcesy. Od początku osiąga najlepsze w gminie wyniki egzaminów gimnazjalnych, wyższe niż średnia powiatu i województwa. Uczniowie gimnazjum wyróżniali się w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim, reprezentowali województwo ( np. Gabriela Handzlik w finale Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach w 2001 r.) a nawet kraj ( np. Szymon Pukowski – brązowy medalista młodzieżowych miostrzostw Europy juniorów w dżiudżitsu ). W 2006 r. po pięciu latach kierowania gimnazjum na emeryturę odeszła dyr. Henryka Faber a po niej w drodze konkursu stanowisko objął mgr Maciej Żarski.


Otwarcie nowego gimnazjum


9 grudnia 2010 r. w kościele św. Marcina w Pisarzowicach miało miejsce niezwykłe wydarzenie zorganizowane przez społeczność Gimnazjum wspieraną przez rodziców. Rozpoczęło się mszą świętą, a następnie wszyscy goście przenieśli się do nowej hali Gimnazjum na dalszą część uroczystości.
Wydarzeniem tym było otwarcie nowej hali sportowej i części dydaktycznej Gimnazjum. Mszę świętą poprowadził Jego ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy w czasie, której przypomniał początki szkolnictwa w Pisarzowicach i jego chwalebne dzieje. Wraz z księdzem biskupem mszę św. celebrowali – ksiądz dziekan Michał Boguta, ksiądz proboszcz Janusz Gacek wraz z księżmi towarzyszącymi.
Druga część uroczystości odbyła się już na nowej hali sportowej. Po wprowadzeniu sztandarów szkół Gminy Wilamowice, odśpiewano I zwrotkę hymnu państwowego. Dyrektor szkoły pan Maciej Żarski i pani Dorota Nikiel przywitali zaproszonych gości – gospodarza Gminy Wilamowice – pana Mariana Trelę, jego zastępcę oraz sołtysa Pisarzowic, przedstawicieli miast partnerskich (starostę Hornej Suci – pana Juraja Ondraćka, przedstawiciela Dolnego Beszanowa – pana Martina Stefko, przedstawiciela Rajeckich Teplic – pana Petera Dobesza, przedstawiciela Kisujszallas – pana dyrektora Tomasa Szabo), przedstawiciela biura poselskiego pani Małgorzaty Handzlik – panią Magdalenę Prochownik, posłów Rzeczypospolitej Polskiej – panów Jacka Falfusa oraz Stanisława Szweda, wicemarszałka województwa śląskiego – pana Zbigniewa Zaborowskiego, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – pana Janusza Abramowicza, przedstawicieli powiatu bielskiego – Starostę Bielskiego, pana Andrzeja Płonkę, przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego, pana Romana Migdała, przedstawicieli biura do spraw promocji powiatu – panów Bogdana Kocurka oraz Czesława Pszczółkę, przedstawicieli Totalizatora Sportowego oddziału w Katowicach - pana Jacka Junga, dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej – panią Elżbietę Adamowską, wójta Gminy Bestwina – pana Stefana Wodniaka, wójta Gminy Wilkowice – pana Mieczysława Rączkę, dyrektorów wszystkich placówek oświatowych Gminy Wilamowice oraz zaprzyjaźnionego dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku – pana Jarosława Koniora, emerytowanych dyrektorów szkoły oraz wszystkich emerytowanych nauczycieli, radnych Gminy Wilamowice kadencji V i VI, przedstawicieli Urzędu Gminy Wilamowice (skarbnika – panią Zytę Blechurę-Majdak, kierownika Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli – panią Renatę Małecką-Steklę, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – pana Aleksandra Nowaka, sekretarza – pana Andrzeja Kołtuna, pracowników Urzędu – panów Łukasza Chmiela, Krzysztofa Norymberczyka oraz Klemensa Nagalika), prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach – pana Tomasza Królickiego oraz byłego prezesa pana Jerzego Królickiego, przedstawiciela firmy projektującej obiekt – pana Jerzego Stawowczyka, dyrektora firmy DOMBUD – pana Grzegorza Cieślara, kierownika budowy – pana Marcina Chmielińskiego, inspektora nadzoru budowlanego – pana Jana Moskałę, przedstawicieli firmy konsultingowej TECH-MASTER – panów Karola Stasicę i Włodzimierza Stasicę, przedstawicieli firm konsultingowych – panią Joannę Jonkisz i pana Jarosława Niemczyka, prezesów i przewodniczących wszystkich organizacji działających na terenie Naszej miejscowości oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, nauczycieli, rodziców, pracowników szkół oraz uczniów przybyłych na uroczystość. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiło poświęcenie budynku. Biskup Rakoczy odmówił modlitwę poświęcającą nowy budynek i symbolicznie obszedłszy całą halę poświęcił go. W swoim przemówieniu przywołał historię budowniczych katedry w Chartres, przypominając że najważniejsze są intencje, którymi się kierujemy.
Całą uroczystość uświetniły przemówienia zaproszonych gości a w szczególności wystąpienie pana burmistrza Gminy Wilamowice oraz pana dyrektora Tomasa Szabo, w którym zapewniał Nas o wielkiej sympatii i przyjaźni pomiędzy społecznością węgierską i polską, równocześnie zapraszając młodzież Naszego Gimnazjum na spartakiadę letnią. Pan dyrektor ofiarował prezent w postaci worka piłek do różnych konkurencji sportowych. Przemówienie pana Szabo świadczyło o dużej sympatii i pozytywnym wsparciu dla dzieła, które zostało ukończone. Po przemówieniach wręczono osobom szczególnie zasłużonym w powstanie hali upominki w postaci statuetek, m. in. Naszemu nauczycielowi, który piastował stanowisko przewodniczącego komisji oświaty Rady Miasta Wilamowice – panu Andrzejowi Czekajowi oraz panu dyrektorowi – panu Maciejowi Żarskiemu. Jednak nie był to koniec gorących podziękowań i wręczania upominków. Uczniowie Gimnazjum za szczególne starania na rzecz wybudowania nowej hali i części dydaktycznej oraz za wsparcie wręczyli panu burmistrzowi Marianowi Treli podziękowania w formie zdjęcia oraz kwiatów. Zdjęcie to zostało wykonane z lotu ptaka przez pana Janusza Mazurkiewicza i przedstawiało szkołę oraz uczniów stojących na boisku szkolnym.
Część oficjalna została zakończona wyprowadzeniem sztandarów oraz odśpiewaniem II zwrotki hymnu państwowego. Rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez młodzież Gimnazjum pod opieką pani Gabrieli Gacek. Na początku wystąpił zespół śpiewający do muzyki „Golec Orkiestra” – Pole, pole, po którym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Uczniowie przygotowali także historię rapowaną oraz miał miejsce pokaz judo prowadzony przez pana Bartłomieja Wieteskę. Jego podopieczni przygotowali także film przypominający ich osiągnięcia, fragmenty z zawodów. Mogliśmy zobaczyć występ zespołu muzycznego oraz grupy taneczno-muzycznej (m. in. życzenia muzyczne dla szkoły pt. „Dla szkoły miej serce”). Po zakończeniu części artystycznej przygotowanej dla Naszych gości, pan Burmistrz wręczył nagrody za osiągnięcia sportowe uczniom Gimnazjum, w tym puchar Szymonowi Pękali za jego wybitne osiągnięcia w sporcie. Przed wykonaniem pamiątkowego zdjęcia przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali panu Dyrektorowi za całą pracę i trud włożony w doprowadzenie projektu do końca. Gdy goście udali się na zwiedzanie nowych pomieszczeń szkoły oraz poczęstunek, rozpoczęła się druga część artystyczna dla młodzieży i nauczycieli. W trakcie, której odbył się pokaz karate, tańca nowoczesnego w wykonaniu uczennic gimnazjum oraz koncert zespołu rockowego. Po zakończeniu części artystycznej, gdy uczniowie udali się do domów, budynek został udostępniony dla zwiedzających – rodziców, absolwentów i mieszkańców.
Otwarcie nowej hali i części dydaktycznej było wielkim wydarzeniem dla społeczności szkolnej, i zostało uświetnione na miarę tego wydarzenia.Szkoła partnerska
Wywiad z M. Żarskim
Współpraca

Nabór
Podanie
Zasady rekrutacji

Z galerii zdjęć