[Rozmiar: 11674 bajtów] [Rozmiar: 111852 bajtów] [Rozmiar: 459 bajtów]

Aktualności Historia Patron Galeria Kontakt
Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Program profilaktyki
Wykaz podręczników
Deklaracja wyboru języka
Oświadczenie rodzica

Projekty edukacyjne
Informacje dla rodziców
Zasady realizacji
Załączniki
Baza tematów

Dla uczniów klas III
Ważne terminy
Szkoły ponadgimnazjalne
Zasady rekrutacji śląsk Zasady rekrutacji małopolska

MALOWAĆ KAŻDY MOŻE


To nie żart. Nie trzeba być van Goghiem, Caravaggiem czy wybitną malarką, aby malować. Można być zwyczajnym uczniem gimnazjum - Szymusiem N. i zostać zwycięzcą konkursu Malować każdy może.
Aktorzy "Dionizosa" podczas uroczystości otwarcia galerii szkolnej odegrali krótki skecz z przymrużeniem oka, w którym wcielili się w znanych malarzy. Niestety tym wybitnym jednostkom nie dane było z różnych przyczyn dokończyć swych dzieł. A to van Gogha (Marcina Majerskiego) przeraziła szalona fanka, która chciała zostać jego muzą (w tę rolę wcieliła się Angelika Zacny), natomiast Caravaggia - Sławka Szatana - interesowała bardziej jedna z jurorek, czyli tajemnicza Patrycja M., niż pokazanie swego dzieła, natomiast malarka okazała się megalomanką zapatrzoną w siebie, którą musiał uspokajać studyjny pielęgniarz (Damian Wadas), niestety przesadził ze środkami i musiał przenieść naszą bohaterkę za kurtynę. Na szczęście pojawił się na scenie gimbus - Szymon Nycz, który namalował dość ciekawy obraz, przedstawiający kwadrat z kropką. Nasze jury (Magda Ławeczka, Marcin Gawlik, Patrycja Cieślak) ogłosiło go zwycięzcą przy wtórze We are the champions.

Morał z tego taki -
Malować każdy może
Trochę lepiej lub trochę gorzej...

Dziękujemy

Teatr w życiu młodego człowieka


Teatr w życiu młodego człowieka jest bardzo ważnym elementem wspomagającym rozwój. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego życia. Szeroko pobudza się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. W trakcie spotkań uczniowie pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez grę aktorską młodzież ma możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Aktywna działalność młodzieży w kole teatralnym może być atrakcyjna i skuteczna w wypełnianiu zadań edukacyjnych. Ponadto inspiruje do różnorakich działań rozwijających sprawność umysłową, estetyczną wrażliwość oraz aktywność twórczą. Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone w pamięci na całe życie.


Grupa teatralna Dionizos


Uczniowie tworzą tę grupę od dwóch lat. Osiągnęli w tym czasie większe i mniejsze sukcesy. Sami przygotowują dekoracje, planują efekty, rozwiązują problemy. Przejawiają coraz większe ambicje – pragnęliby wystąpić na przeglądzie małych form teatralnych. Spotykają się dwa razy w tygodniu, przed występami częściej. Uczą się współpracy i tolerancji wobec siebie.


Cele ogólne zajęć teatralnych

 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Udział w życiu kulturalnym szkoły.
 • Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.
 • Tworzenie scenariuszy i ich interpretacja.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie techniki mówienia, dykcji, interpretacji fonicznej i znaczeniowej tekstu.

Cele szczegółowe

 • zaznajomienie uczniów z wartościowymi utworami literackimi,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów,
 • doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej,
 • integracja,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
 • eliminowanie nieśmiałości,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych,
 • przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej,
 • rozwijanie pracowitości uczniów.


Szkoła partnerska
Wywiad z M. Żarskim
Współpraca

Nabór
Podanie
Zasady rekrutacji

Z galerii zdjęć